Kommende arrangementer

Næste gudstjeneste

Konfirmandindskrivning 2024


Kære kommende konfirmander og forældre.
Her er link til indskrivningsskema og til vores folder med praktiske informationer.

Folder om konfirmandforberedelse 2024-25 Indskriv konfirmand

Valg til menighedsrådet 2024

Vil du være med i menighedsrådet? Der er valg til Nykøbing Sj. Kirkes menighedsråd i 2024. At sidde i menighedsrådet er en unik mulighed for at engagere dig i din lokale kirke – og tage ansvar for dens drift og fremtid.

Som medlem af menighedsrådet har du mulighed for at bidrage med dine kompetencer og idéer og være med til at skabe en kirke, der er både relevant og meningsfuld for hele sognet.

 

Her nedenfor man du få mere at vide om valgets arrangementer. Du kan også læse mere i denne brochure:

Brochure om valget

Orienteringsmøde

Den 14. maj
Mød op på vores orienteringsmøde og hør meget mere om hvordan om menighedsrådets arbejde, om kommende opgaver og om menighedsrådsvalget.

Valgforsamling

Den 17. september
På valgforsamlingen opstilles og vælges det nye menighedsråd ved en skriftlig, hemmelig afstemning.

Inden afstemningen præsenterer de opstillede kandidater sig og samtaler om kirkens fremtid.

Alle er velkomne til at deltage i valgforsamlingen. Det er dog kun medlemmer af folkekirken med valgret i jeres sogn, der har tale- og stemmeret.

Afstemningsvalg - måske

Den 19. november
Menighedsrådene vælges som udgangspunkt på valgforsamlingen. 

Der er dog mulighed for at udløse et afstemningsvalg i en periode på 4 uger efter valgforsamlingen, hvis stilles en eller flere alternative kandidatlister. Afstemningsvalget foregår som et valg mellem to eller flere kandidatlister.

Er der ikke indkommet flere kandidatlister, aflyses afstemningsvalget. 

Kirkenyt -april til juli

Følg os på facebook

Skriv anonymt med en præst

Klik her for at komme til sjaelesorg.nu