Udvalg og poster

Udvalg og poster i Nykøbing Sj Kirkes menighedsråd
Besluttet på konstituerende menighedsrådsmøde tirsdag den 22. november 2022

Udvalg

Økonomiudvalg:
Flemming Petersen (fmd.), Torben Hougaard Nielsen (næstfmd.), Majken Nevermann (kasserer), Gunhild Als (Kirkebogsførende sognepræst), Ask Skovsted (regnskabsfører) og Per Jørgensen (Bygningssagkyndig)

Kirke-, kirkegårds og præstegårdsudvalg:
Per Jørgensen (fmd.), Anne Sandberg, Majken Nevermann og Flemming Petersen

Aktivitetsudvalg:
Karen Kastberg (fmd.), Anne Sandberg, Jette Vestergaard, Majken Nevermann, Hanne Lerstrup Pedersen (Kirke- og kulturmedarbejder), Timon Müller (Organist), Gunhild Als (Kirkebogsførende sognepræst) og Sten Hartung (Sognepræst)

Legatudvalg:
Niels Nybjerg (fmd.), Anne Sandberg, Jette Vestergaard, Flemming Petersen og Karin Bundgaard Nielsen (Sognepræst)

Børne- og ungeudvalg:
Diana Wandahl (fmd.), Jonas Bak Dinesen, Hanne Lerstrup Pedersen (Kirke- og kulturmedarbejder) og Gunhild Als (sognepræst)

Valgbestyrelse:
Flemming Petersen (fmd), Diana Wandahl og Torben Hougaard


Poster

Formand : Flemming Petersen
Næstformand : Torben Hougaard
Kirkeværge : Jonas Bak Dinesen
Kasserer : Majken Nevermann
Kontaktperson : Torben Hougaard
Bygningskyndig : Per Jørgensen
Tegningsberettigede : Flemming Petersen og Torben Hougaard Nielsen