Udvalg og poster

Udvalg og poster i Nykøbing Sj Kirkes Menighedsråd
Besluttet på konstituerende menighedsrådsmøde tirsdag den 21. november 2023

Udvalg

Økonomiudvalg:
Flemming Petersen (fmd.)
Torben Hougaard Nielsen (næstfmd.)
Majken Nevermann (kasserer)
Gunhild Als (kirkebogsførende sognepræst)
Ask Skovsted (regnskabsfører)
Per Jørgensen (bygningssagkyndig)


Kirke-, kirkegårds og præstegårdsudvalg:

Per Jørgensen (fmd. for udvalget)
Anne Sandberg
Majken Nevermann
Flemming Petersen


Aktivitetsudvalg:

Karen Kastberg (fmd. for udvalget)
Anne Sandberg
Majken Nevermann
Hanne Lerstrup Pedersen (kirke- og kulturmedarbejder)
Timon Müller (organist)
Gunhild Als (kirkebogsførende sognepræst)
Sten Hartung (sognepræst)


Legatudvalg:

Flemming Petersen (fmd. for udvalget)
Anne Sandberg
Karin Bundgaard Nielsen (Sognepræst)


Børne- og ungeudvalg:

Diana Wandahl (fmd.)
Jonas Bak Dinesen
Hanne Lerstrup Pedersen (Kirke- og kulturmedarbejder)
Gunhild Als (sognepræst)


'Grøn Kirke'-udvalg:
Karen Kastberg
Sten Hartung (sognepræst)
Flemming Petersen (fmd.)
Jonas Bak Dinesen
Christine Loch (korsanger) 
Jette Jochumsen (kirkegårdsleder)


Frivilligudvalg:

Gunhild Als (sognepræst)
Grethe Bertel (korsanger)
Hanne Lerstrup Pedersen (kirke- og kulturmedarbejder).


Valgbestyrelse:

Flemming Petersen (fmd. for udvalget)
Diana Wandahl
Torben Hougaard Nielsen


Poster i menighedsrådet

Formand : Flemming Petersen
Næstformand : Torben Hougaard Nielsen
Kirkeværge : Jonas Bak Dinesen
Kasserer : Majken Nevermann
Kontaktperson : Torben Hougaard
Bygningskyndig : Per Jørgensen
Tegningsberettigede : Flemming Petersen og Torben Hougaard Nielsen