Udvalg og poster

Udvalg og poster i Nykøbing Sj Kirkes Menighedsråd
Besluttet på konstituerende menighedsrådsmøde tirsdag den 21. november 2023

Udvalg

Økonomiudvalg:
Flemming Petersen (fmd.), Torben Hougaard Nielsen (næstfmd.), Majken Nevermann (kasserer), Gunhild Als (Kirkebogsførende sognepræst), Ask Skovsted (regnskabsfører) og Per Jørgensen (Bygningssagkyndig)

Kirke-, kirkegårds og præstegårdsudvalg:
Per Jørgensen (fmd.), Anne Sandberg, Majken Nevermann og Flemming Petersen

Aktivitetsudvalg:
Karen Kastberg (fmd.), Anne Sandberg, Majken Nevermann, Hanne Lerstrup Pedersen (Kirke- og kulturmedarbejder), Timon Müller (Organist), Gunhild Als (Kirkebogsførende sognepræst) og Sten Hartung (Sognepræst)

Legatudvalg:
Flemming Petersen (fmd.), Anne Sandberg og Karin Bundgaard Nielsen (Sognepræst)

Børne- og ungeudvalg:
Diana Wandahl (fmd.), Jonas Bak Dinesen, Hanne Lerstrup Pedersen (Kirke- og kulturmedarbejder) og Gunhild Als (sognepræst)

'Grøn Kirke'-udvalg:
Karen Kastberg, Sten Hartung (Sognepræst), Flemming Petersen (fmd.), Jonas Bak Dinesen, Christine Loch (korsanger) og Jette Jochumsen (Kirkegårdsleder)

Frivilligudvalg:
Gunhild Als (Sognepræst), Grethe Bertel (korsanger), Hanne Lerstrup Pedersen (Kirke- og Kulturmedarbejder).

Valgbestyrelse:
Flemming Petersen (fmd), Diana Wandahl og Torben Hougaard Nielsen


Poster

Formand : Flemming Petersen
Næstformand : Torben Hougaard Nielsen
Kirkeværge : Jonas Bak Dinesen
Kasserer : Majken Nevermann
Kontaktperson : Torben Hougaard
Bygningskyndig : Per Jørgensen
Tegningsberettigede : Flemming Petersen og Torben Hougaard Nielsen