Menighedsrådets medlemmer


Formand

Flemming Petersen
Annebergparken 23
4500 Nykøbing Sj.
Fl.petersen@hotmail.com 


Næstformand og personaleansvarlig
(kontaktperson)
Torben Hougaard
Digterparken 16  
4500 Nykøbing Sj.
thn05@outlook.dk

 


Kasserer

Majken Nevermann
Bogøvej 47
4500 Nykøbing Sj.
nevermann@vestmail.dk  


Kirkeværge

Jonas Bak Dinesen
Brådevej 3
4500 Nykøbing Sj
onas.arbejde@gmail.com


Per Jørgensen
Kingosvej 88
4500 Nykøbing Sj.
kipj@nyka.dk

 


Karen Kastberg
Fejøvej 19a
4500 Nykøbing Sj.
karen@fwedb.dk

 


Anne L. Sandberg
Havnevej 57, 1th
4500 Nykøbing Sj.
ansa@nyka.dk

 

Diana Wandahl
Nyledsdalen 13
4500 Nykøbing Sj.
dwandahl@gmail.com

Tove Lis Rekkov Dige
Grønnehavestræde 2, st.
4500 Nykøbing Sj
toverekkov@gmail.com


Kirkebogsførende Præst
Gunhild Als
Nordstrandsvej 20
4500 Nykøbing Sj.
gua@km.dk


Præst
Sten Hartung
Herthavej 2
4581 Rørvig
shj@km.dk


Præst og Provst
Karin Bundgaard Nielsen
Fejøvej 27
4500 Nykøbing Sj.
kbn@km.dk