Fødsel

Forældre skal kun anmelde en fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen.


Anmeldelse af fødsel
I det tilfælde skal anmeldelsen være bopælssognets kirkekontor i hænde senest 14 dage efter fødslen.

Forældrenes dåbs- eller navneattest og eventuelt vielsesattest skal vedlægges (evt. i kopi) fødselsanmeldelsen.
Hvis forældrene er født uden for Sønderjylland senere end 1960 og fødselsregistreret i en dansk ministerialbog, er disse attester ikke nødvendige, idet oplysningerne som regel allerede foreligger.

Udlændinge skal vedlægge arbejds- og opholdstilladelse.

 

Faderskab
Et ugift par har mulighed for, i forbindelse med fødselsanmeldelsen, at få faderskabet registreret, ved at aflevere eller sende en omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret, så den er kirkekontoret i hænde senest 14 dage efter barnets fødsel.

 

Formularer
Formularerne fødselsanmeldelse, omsorgs- og ansvarserklæring og anerkendelse af faderskab kan hentes på personregistrering.dk, hvorfra man tillige kan foretage anmeldelsen online. Følg vejledningen - er du i tvivl er du velkommen til at kontakte kirkekontoret for råd og vejledning