Begravelse og bisættelse

Anmodning til begravelses-myndigheden
Pårørende til en afdød skal anmode begravelsesmyndigheden om begravelse eller ligbrænding snarest muligt efter dødsfaldet.

Dette gælder uanset, om afdøde var medlem af folkekirken eller ej. Den lægelige dødsattest skal følge med anmeldelsen.

 

Begravelse og bisættelse
Ved dødsfald henvender man sig sædvanligvis til en bedemand, som kan være behjælpelig med at ordne de nødvendige papirer.

Herefter aftales med kirkekontoret og præsten tidspunktet for begravelsen eller bisættelsen samt for en samtale med præsten om handlingen.

 

I tvivl?
Du er altid velkommen til direkte at kontakte præsten,  kirkekontoret eller kirkegården, der gerne hjælper og besvarer dine spørgsmål.

 

Få flere informationer om hvad du gør ved dødsfald på:
https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/begravelse

 

Blanketter m.m. findes på:
personregistrering.dk og borger.dk.

 

 

Nykøbing Sj. Kirkegårde
Kirkegårdskontoret 
Klintevej 24
4500 Nykøbing Sj
tlf.: 59 91 14 68
Nyksj.kgd@mail.dk

Hjemmeside:
nykoebingkirkegaard.dk