Ind- og udmeldelse af Folkekirken

Indmeldelse i Folkekirken
Hvis du ønsker at melde dig ind i folkekirken eller at blive genoptaget som medlem, kan du henvende dig til en af præsterne ved kirken. 

Udmeldelse af Folkekirken
Ønsker du at melde dig ud af folkekirken, skal du henvende dig til kirkekontoret. Du skal vise fødselsattest, dåbsattest eller oplysning om, hvor og hvornår du er født og døbt.

Børns udmeldelse

Et barn kan ikke selv melde sig ud af folkekirken - den beslutning træffes af forældrene, så længe barnet er ugift og under 18 år. Dog skal en ung, der er fyldt 15 år, give sit samtykke til at blive meldt ud.

 

Konsekvenser af udmeldelse
Når du ikke er medlem af folkekirken, skal du ikke betale kirkeskat.
Melder du dig ud af folkekirken, betyder det, at du ikke længere har ret til samme kirkelige betjening som dem, der er medlemmer. For eksempel kan du kun blive viet i kirken, hvis din kommende ægtefælle er medlem.
Desuden kan du normalt kun blive begravet med deltagelse af en præst, hvis du er medlem af folkekirken, når du dør.
Taksterne for gravsteder er ofte højere for ikke-medlemmer.
Skift af trossamfund
Du kan ikke være medlem af folkekirken og et andet trossamfund på samme tid.
Hvis du slutter dig til et andet trossamfund, bliver du dog ikke automatisk registreret som udtrådt af folkekirken. 
Du skal selv give besked til præsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor du bor.
Herefter bliver det registreret i den elektroniske kirkebog og CPR-registret, at du er udtrådt af folkekirken.