Lørdagsdåb

Lørdagsdåb tjener mange formål - måske har dåbsbarnet søskende, som vil have gavn af et gudstjenesten er kortere? Måske kan ens gæster bedst komme langvejsfra og hjem igen på en lørdag? Måske har man weekendarbejde og skal aftale datoer i god tid både med familie og arbejdsplads? Og der er sikkert endnu flere grunde.

Lørdagsdåb er - uanset årsag - en kortere gudstjeneste med dåben i fokus. Der synges 4 salmer og teksterne om dåb danner baggrund for hele gudstjenesten. Er der mange søskende, får dåbsgudstjenesten præg af familiegudstjeneste. Er der ingen øvrige børn, bliver dåbsgudstjenesten højtideligholdt som andagt med tydelig vægtlægning på dåben som begivenhed.

I 2023 holder vi lørdagsdåb:
Lørdag den 14. januar     kl. 11.00
Lørdag den 25. marts      kl. 11.00
Lørdag den 24. juni          kl. 11.00
Lørdag den 4. november kl. 11.00
 

Uanset antallet af dåb - fra 1 til 5 - tager gudstjenesten omkring 30 minutter.